05. December 2023

VYPÍSKAJME SPOLU NÁSILIE

Srdečne Vás pozývame na verejné zhromaždenie VYPÍSKAJME SPOLU NÁSILIE, ktoré organizujeme spoločne s Granty EHP a Nórska. Toto verejné a hlasné odmietnutie násilia páchaného na ženách a dievčatách je súčasťou 16 dní aktivizmu a kampane Zastavme násilie na ženách.