15. June 2017

Únia podpísala Istanbulský dohovor o boji proti násiliu na ženách

Rada Európy v správe pre médiá zdôraznila, že podpis zo strany EÚ vysiela silný politický signál pre všetkých 28 členských štátov EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor. EÚ svojím podpisom uznala význam Istanbulského dohovoru ako tvorcu globálnych noriem v tejto oblasti.
Čítajte viac tu: https://svet.sme.sk/c/20558013/unia-podpisala-istanbulsky-dohovor-o-boji-proti-nasiliu-na-zenach.html#ixzz4k3ojSoAp

Mýty a fakty o Istanbulskom dohovore: http://www.gender.gov.sk/dokum...