26. November 2023, Viera Böttcher

TLAČOVÁ SPRÁVA: Investujme do prevencie násilia páchaného na ženách a dievčatách!

Zastaviť násilie môžeme len vtedy, keď nám ako spoločnosti prestane byť ľahostajné.