25. November 2019, Viera Bottcher orange the world

Stop násilu na ženách

Pri príležitosti Medzinárodného  dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorý si pripomíname každoročne dňa 25. novembra, vydala Európska komisia a Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EK pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vyhlásenie volajúce po odstránení násilia páchaného na ženách a dievčatách.


We are thankful to our partners for their support