08. March 2019

Spoluprácou proti diskriminácii

Inštitút pre výskum práce a rodinySlovenské národné stredisko pre ľudské práva podpísali pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 2019 memorandum o spolupráci.Spolupráca medzi týmito inštitúciami sa bude zameriavať na oblasť prevencie a riešenia konkrétnych prípadov diskriminácie na základe pohlavia, resp. rodu s cieľom lepšieho uplatnenia antidiskriminačného zákona v praxi a prístupu k spravodlivosti v SR.