21. December 2022, Michaela Jankovičová

Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych a kočovníckych žien k spravodlivosti, pre uplatnenie práva na život bez násilia

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách získalo možnosť zúčastniť sa zaujímavej zahraničnej študijnej návštevy s názvom Spoločným úsilím za Európu bez násilia – zabezpečenie prístupu rómskych a kočovníckych žien k spravodlivosti, pre uplatnenie práva na život bez násilia, ktorá sa uskutočnila 17.-18. novembra v Štrasburgu.