18. June 2023

Spoločne pracujeme za Európu bez násilia - medzinárodná konferencia siete SYNERGY v Sofii

Nadácia Európskeho inštitútu zorganizovala v dňoch 15. a 16. júna 2023 v bulharskej Sofii medzinárodnú konferenciu siete SYNERGY s názvom “Working together for a Europe free from violence - ensuring Roma women’s access to justice to assert their right to be free from violence”. Cieľom podujatia bola výmena skúseností a poznatkov rómskych žien pri riešení rodovo podmieneného a domáceho násilia. KMC na tejto konferencii reprezentovala jeho vedúca manažérka Barbora Burajová.