08. April 2018

Slovenská účasť na 62. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien

Každoročné zasadnutie OSN Komisie pre postavenie žien je zamerané na posilnenie postavenia žien a jeho väzby na udržateľný rozvoj. Na tomto zhromaždení na vysokej úrovni, ktoré sa koná v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku vždy v marci, sa stretáva plejáda globálnych lídrov a líderiek, predstaviteľov a predstaviteliek mimovládnych organizácií a súkromného sektora ktorí rokujú o tom, ako zabezpečiť zlepšenie života žien a dievčat v jednotlivých krajinách sveta. 

Prioritnou témou v poradí šesťdesiatej druhej Komisie (CSW62) boli "Výzvy a príležitosti na dosiahnutie rodovej rovnosti a posilnenia postavenia vidieckych žien a dievčat”; téma recenzie pre jednotlivé národné delegácie bola: “Účasť žien v médiách a prístup k nim a informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na nástroje na podporu a posilnenie postavenia žien”.

Oficiálne delegátky Slovenskej republiky na tomto podujatí, ktoré sa uskutočnilo v termíne 12. -23. marca 2018, boli riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Silvia Porubänová a za MPSVR SR riaditeľka Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Oľga Pietruchová a Ľubica Rozborová. Vedúcim delegácie SR bol veľvyslanec Slovenska pri OSN, M. Mlynár. 

Slovenská delegácia prezentovala na zasadnutí Komisi pokrok v oblasti rodovo podmieneného a domáceho násilia v súvislosti s úspešnými projektmi implementovanými IVPR a ORRRP. V rámci zasadnutia vystúpila dňa 15.3. 2018 v mene SR počas všeobecnej rozpravy riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR Oľga Pietruchová. Počas interaktívneho dialógu Slovensko vystúpilo s prezentáciou primárne zameranou na problematiku násilie na ženách prostredníctvom technológií a kampaň zameranú na násilie na ženách - Pretože hovorím nie, ktorá sa uskutočnila v roku 2017.