15. September 2023

Slovenská reprezentácia na European Conference on Domestic Violence 2023

V dňoch 11. až 13. septembra 2023 sa v islandskom Reykjavíku uskutočnilo významné celoeurópske podujatie pre expertov a expertky zaoberajúce sa domácim násilím  EUROPEAN CONFERENCE ON DOMESTIC VIOLENCE 2023. Odborný tím Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách mal možnosť zúčastniť sa na nej a prezentovať výsledky svojej výskumnej a analytickej práce.