18. February 2021

17 spolupracujúcich organizácií v oblasti domáceho násilia a práv detí a 28 odborníčok a odborníkov zaslalo včera Súdnej rade SR spoločné stanovisko.