15. May 2019 KMCpublikácie

Publikácia "Násilí je možné zastavit" na Slovensku

Dňa 14. mája zorganizovalo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách odborný seminár  "Programy pre páchateľov násilia na ženách a domáceho násilia – skúsenosti troch európskych krajín" a pokrstilo opätovné vydanie publikáci "Násilí je možné zastavit".


We are thankful to our partners for their support