11. May 2021

Pripomíname si 10 rokov Istanbulského dohovoru

Výbor zmluvných strán Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, známy tiež ako Istanbulský dohovor, vydal vyhlásenie k 10 rokom od jeho otvorenia na podpis 11. mája 2011 v Istanbule. Výbor znovu potvrdil zásadnú úlohu dohovoru a zopakoval svoje odhodlanie posilniť a urýchliť v nasledujúcom desaťročí úsilie zamerané na elimináciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia


We are thankful to our partners for their support