01. April 2022

Pravidlá proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu platné v celej Európskej Únii

Európska komisia navrhuje celoúnijné pravidlá v záujme boja proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.