27. March 2019 Istanbulsky dohovorKMC

Poslanci a poslankyne SR by nemali podľahnúť manipulácii, keď ide o ochranu žien pred násilím a znižovanie domáceho násilia

V týchto chvíľach poslanci a poslankyne Národnej rady SR rokujú a budú rozhodovať o návrhu poslancov koaličnej strany, aby Národná rada SR prijala uznesenie k ratifikácii Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu. Podľa tohto návrhu chcú poslanci požiadať vládu SR, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Dohovoru. Návrh odôvodňujú tým, že sa obávajú rozporu s definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy v Ústave SR. Zdá sa, že si navrhovatelia osvojili argumentáciu odporcov Dohovoru a to bez toho, aby kriticky zhodnotili odbornosť a presnosť ich argumentov. Považujeme za dôležité,  aby poslanci a poslankyne pri svojom rozhodovaní zohľadnili argumenty odbornej verejnosti, ktorá sa dlhodobo venuje príčinám a dôsledkom násilia na ženách a domáceho násilia a na základe poznatkov vyvracia argumenty odporcov Dohovoru.