30. April 2019 KMCpolícia

Policajti prvého kontaktu vyškolení na odbornú pomoc obetiam domáceho násilia

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC), ktoré pôsobí v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) zrealizovalo v mesiacoch marec a apríl 2019 sériu školení o problematike násilia na ženách a domáceho násilia pre 147 policajtov prvého kontaktu v trenčianskom kraji. Cieľom vzdelávania bolo poskytnúť policajtom, ktorí majú ako prví kontakt s obeťami násilia na ženách a domáceho násilia, komplexné vedomosti potrebné k správnym postupom. 


We are thankful to our partners for their support