25. September 2020

Podpora multiinštitucionálneho partnerstva v Banskobystrickom regióne

Dňa 3. septembra 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo pracovné stretnutie multištitucionálnej spolupráce za účasti predstaviteliek a predstaviteľov  mimovládnych organizácii, ako aj predstaviteľov a predstaviteľov banskobystrického samosprávneho kraja a mesta. Organizátorom tohto stretnutia bolo Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) v spolupráci s Centrom sociálnych služieb KA v  Krupine


We are thankful to our partners for their support