25. November 2021

V roku 2021 sa do kampane Zastavme násilie na ženách / Zafarbime svet na oranžovo zapojili opäť významné osobnosti politického, spoločenského a kultúrneho života Slovenska