25. November 2022, Viera Böttcher

Kampaň Zastavme násilie 2022/ ORANGE THE WORLD

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) realizuje štvrtý ročník kampane za odstránenie rodovo podmieneného násilia na ženách a pridáva sa k celosvetovej iniciatíve OSN.