30. November 2021

Oranžová ako farba nádeje kampane proti násiliu na ženách

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách si nesmierne váži, že v náročnom roku boja s pandémiou COVID-19 získalo širšiu podporu inštitúcií, organizácií, ako aj osobností kultúrneho a verejného života. 

Najmä v Bratislave zobrali tento rok výzvu OSN "Orange the world!"/ "Zafarbime svet na oranžovo!" vážne a viaceré inštitúcie podporili kampaň osvetlením významných budov. 

Symbolickou oranžovou farbou plnou nádeje na lepší život pre ženy zažívajúce násilie boli večer 25. novembra 202 osvetlené tieto bratislavské budovy: Prezidentský palác, Primaciálny palác, Klarisky, Palugyaov palác, ktorý spravuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, nová budova Slovenského národného divadla ako aj budova Holandskej ambasády a Kultúrny inštitút Rakúskeho veľvyslanectva.

Vážime si takisto podporu mesta Trnava, kde osvetlili budovu trnavskej Radnice.

ĎAKUJEME!