21. December 2020

Ochrana žien pred násilín - príklady dobrej praxe v Európe

Odporúčame do Vašej pozornosti brožúrku spracovanú na základe informácií z ministerstiev a oddelení rodovej rovnosti v krajinách Európskej únie. Týka sa aktivít v oblasti eliminácie násilia na ženách a odporúčaných praxí v čase pandémie, tak ako sa implementovali v nedávnom období, keď svet zasiahla prvá vlna koronakrízy a následných karanténnych opatrení.