04. June 2023

Ochrana detí pred násilím. Rodovo podmienené násilie. Multidisciplinárna spolupráca v praxi

31. mája 2023 sa uskutočnil v Michalovciach odborný seminár s názvom "Ochrana detí pred násilím - Rodovo podmienené násilie- Multidisciplinárna spolupráca v praxi".