02. December 2017 legistatívazákon

Nový zákon o obetiach trestných činov

 1. januára vstupuje do účinnosti Zákon 274/2017 o obetiach trestných činov a zmene a doplnení niektorých zákonov.  Návrh preberá aj doterajšiu právnu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov, tu reaguje aj na požiadavky z praxe. Zákon predsatvuje aj trasnpozíciu Smernice EÚ 2012/29 o minimálnych normách v oblasti ochrany, pomoci a podpory obetiam trestných činov