05. November 2021

Prevencia násilia na ženách v kontexte terénnej sociálnej práce a terénnej práce - vzdelávanie

Od druhej polovice októbra 2021 Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) fungujúce pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny (IVPR) organizuje vzdelávacie aktivity zamerané na prevenciu násilia na ženách v kontexte terénnej sociálnej práce a terénnej práce.