22. November 2018

Nahlásené prípady domáceho násilia odhaľujú iba špičku ľadovca

Ako súčasť príprav na 25. november 2018, Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) spúšťa novú štúdiu s cieľom zlepšiť zber dát prípadov násilia v partnerských vzťahoch zo strany polície a súdov. 
Nahlásené prípady domáceho násilia odhaľujú iba špičku ľadovca. Väčšina žien zažívajúcich násilie v Európskej Únii nikdy nezavolá políciu. Iba jedna z troch žien (33%), ktoré zažili fyzické alebo sexuálne násilie, kontaktuje autority. Nahlásené počty prípadov partnerského násilia neukazujú aké rozšírené násilie v skutočnosti je.

Za účelom zlepšenia kvality, dostupnosti a porovnateľnosti dát zozbieraných políciou a súdmi EIGE vypracoval aj špecifické odporúčania pre členské krajiny. Špecifické odporúčania pre Slovensko sú dostupné na stránke EIGE.