23. November 2018

Načúvajme hlasom žien, ktoré hovoria o násilí

V roku 1999 bol pod záštitou Organizácie Spojených národov vyhlásený 25. november za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného voči ženám