08. March 2019

Medzinárodný deň žien musí byť aj o bezpečí pre ženy a dievčatá

Hlavná manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia páchaného na ženách pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny, Barbora Burajová, vystúpila s príspevkom na 1219. zasadnutí Stálej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE). Zasadnutie, ktoré sa  tematicky venovalo Medzinárodnému dňu žien, sa uskutočnilo 7. marca 2019 vo Viedni.