11. February 2019

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Hlasy žien a dievčat a ich odborné znalosti v oblasti vedy, techniky a inovácií sú nevyhnutné na to, aby priniesli riešenia pre znepokojivé zmeny v našom rýchlo sa rozvíjajúcom svete. Naliehavo potrebujeme odstrániť rozdiely medzi mužmi a ženami v oblastiach vedy, techniky, strojárstva a matematiky a aktívne podporovať rodovú rovnosť vo vedeckej, technologickej a inovačnej kariére.