07. March 2023

Medzinárodný deň žien 2023

Pre tohtoročný Medzinárodný deň žien UN Women zvolilo tému „DigitALL: Inovácie a technológie pre rodovú rovnosť“. Táto téma nám pripomína mnoho naliehavých úloh pri snahe dosiahnuť rovnosť žien a dievčat v oblasti digitálnej a informačnej oblasti a zároveň zabezpečiť ich bezpečie, keďže práve technologické inovácie a sociálne platform sa stávajú ďalším nástrojom násilia páchaného na ženách.