07. March 2019

Medzinárodný deň žien 2019

"Presadzujme rovnosť v zmýšľaní, inteligenciu vo vytváraní a inovatívnosť v zmenách". To je motív kampane UN Women pre tohtoročný Medzinárodný deň žien. Cieľom je podporovať inovatívnosť žien a dievčat, pre ženy a dievčatá a dať ju do centra úsilia o dosiahnutie rodovej rovnosti.