09. December 2022

Medzinárodný deň ľudských práv 2022

Každý rok 10. decembra si svet pripomína Deň ľudských práv, teda deň, v ktorom Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 1948 prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv.Témou Dňa ľudských práv v roku 2022 je Dôstojnosť, sloboda a spravodlivosť pre všetkých.