08. March 2021

MDŽ nie je o oslave žien, ale o ich postavení. Aj tých, ktoré zažívajú partnerské násilie

Pred rokom, 6. marca sa na Slovensku objavil prvý prípad nakazenia koronavírusom. Dnes, takmer po roku od prvého prípadu pacienta pozitívneho na ochorenie COVID-19, oslavujeme 8. marca 2021 Medzinárodný deň žien. Organizácia spojených národov pri tejto príležitosti vyzvala na ocenenie úsilia žien a dievčat na celom svete a k obnove po pandémii, ktoré nastolí pre ženy rovnocenné možnosti. Naplniť túto výzvu je možné aj za podmienky, že si uvedomíme medzery a zaostávania, ktorým v súčasnosti čelíme. A pri úvahách o situácii žien, je nemožné vynechať jeden z najväčších problémov, ktorému ženy čelia. Čo nám teda ukázal pandemický rok o situácii žien zažívajúcich násilie?


We are thankful to our partners for their support