24. May 2021

KMC pokračuje vo vzdelávaní pomáhajúcich profesií

Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) fungujúce pri Inštitúte pre výskum práce a rodiny (IVPR) zorganizovalo vzdelávacie aktivity pre zástupkyne pomáhajúcich profesií. Päťdňového vzdelávacieho modulu právneho minima v oblasti trestného a civilného práva sa v apríli a máji 2021 zúčastnilo 30 účastníčok zo všetkých krajov Slovenska. 


We are thankful to our partners for their support