10. December 2020

Kampaň Zastavme násilie na ženách 2020

Zreteľné odmietnutie násilia na ženách opätovne vyjadrila prezidentka SR Zuzana Čaputová svojou účasťou v kampani Zastavme násilie na ženách 2020. Slovenská hlava štátu takto podporila ženy zažívajúce násilie a verejne prejavila uznanie práci mimovládnych i verejných inštitúcií, ktoré sa snažia odstrániť násilie zo života žien a pomáhať im. Jej účasť v kampani je o to cennejšia, že pani prezidentka sa téme násilia na ženách venovala celý rok a najmä od vypuknutia pandémie Covid-19 zastrešovala mnohé aktivity zamerané najmä na spoluprácu vládnych a mimovládnych inštitúcií. 


We are thankful to our partners for their support