26. November 2019 KMCzastavme násilie

Kampaň na Slovensku

Svoje jasné odmietnutie násilia na ženách vyjadrila svojou účasťou v našej kampani aj prezidentka SR Zuzana Čaputová a postupne sa k nej budú pripájať ďalšie osobnosti spoločenského a kultúrneho života. Je to vôbec po prvýkrát, kedy slovenská hlava štátu takto vyjadrila podporu ženám zažívajúcim násilie a uznanie práci mimovládnych i verejných inštitúcií, ktoré sa snažia odstrániť násilie zo života žien a pomáhať im. 


We are thankful to our partners for their support