11. April 2022, Viera Böttcher

Intervenčné centrá pre ženy zažívajúce násilie v SR

Od novembra minulého roka vošla do platnosti zmena zákona o Policajnom zbore, ktorá ukladá policajtom odoslať záznam o vykázaní násilníka do intervenčného centra. O tom, ako to má prispieť k ochrane žien zažívajúcich násilie čo iných obetí domáceho násilia sme sa rozprávali s Oľgou Pietruchovou z odboru ľudských práv na Ministerstve spravodlivosti SR.