14. May 2023

Europoslanci schválili pristúpenie EÚ k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu

Poslanci a poslankyne hlasovali za pristúpenie Európskej únie k Dohovoru o predchádzaní násiliu páchanému na ženách a boji proti nemu, čím uzavreli účasť Parlamentu na tomto procese.