18. March 2020, Viera Böttcher

Domáce násilie počas epidémie koronavírusu

Slovensko i svet čelí bezprecedentnému ohrozeniu infekciou, ktorú môžeme prenášať každý a každá. Ale práve v tomto období, kedy sa ešte len učíme žiť s pocitom globálneho ohrozenia koronavírusom, nesmieme zabudnúť na ľudí, ktorí sú ohrození dlhšie trvajúcou epidémiou – násilím páchaným na ženách, deťoch a domácim násilím.