12. September 2017

"O Istanbulskom dohovore kolujú rôzne nepravdy, v skutočnosti ide o pomoc zraniteľným."

Právnička Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách v Ranných správach RTVS (utorok, 12.9. 2017) hovorila o Istanbulskom dohovore, jeho pilieroch, skutočnom význame a formách pomoci. Záznam sledujte tu: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11663/135680#2704 


We are thankful to our partners for their support