06. March 2021

Ako reagovali štáty EÚ na zvýšený nárast partnerského násilia na ženách?

V marci publikoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) štúdiu o reakciách členských štátov EÚ na pandémiu COVID-19 v súvislosti s partnerským násilím na ženách. Štúdia sa zameriava na odpovede štátov najmä počas prvej vlny, v období od marca do septembra 2020. 


We are thankful to our partners for their support