11. March 2019

63. zasadnutie KOmisie OSN pre postavenie žien

Dnes začalo 63. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, ktorého sa zúčastňujú delegácie z celého sveta. Tohtoročné zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW63), najväčšie stretnutie OSN o rodovej rovnosti, prebieha v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 11. do 22. marca 2019. Zameriava sa na tému "Systémy sociálnej ochrany, prístup k verejným službám a udržateľná infraštruktúra pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat ".We are thankful to our partners for their support