17. May 2019 LGBTIOSN

17. máj je medzinárodným dňom boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii

17.mája si pripomíname IDAHOT - Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii (International day against homophobia, biphobia and transphobia). Tento deň sa prvýkrát oslavoval v roku 2004. Cieľom bolo upriamiť pozornosť verejnosti na násilie a diskrimináciu, ktoré zažívajú lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví a intersexuálni ľudia. Podľa správy ILGA z roku 2018 zákony, ktoré kriminalizujú sexuálne správanie dvoch ľudí rovnakého pohlavia/rodu existujú v 69 krajinách.


We are thankful to our partners for their support