Knižnica materiálov k násiliu na ženách

V knižnici nájdete materiály a texty k problematike násilia na ženách a domácoho násilia, ktoré boli spracované alebo vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Inštitútom pre výskum práce a rodiny resp. Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách.