Fakty a mýty o sexuálnom násilí

Podľa prieskumu Eurobarometer 2016 si skoro polovica ľudí na Slovensku myslí, že sex bez súhlasu je za istých okolností ospravedlniteľný. Nielen tieto zarážajúce výsledky, ale aj každodenná skúsenosť osôb, ktoré zažili sexuálne násilie, svedčia o tom, aké bežné sú u nás mýty o sexuálnom násilí. Rozšírenosť mylných presvedčení o sexuálnom násilí je zároveň dokladom toho, že máme málo vecných informácií o skutočnej podobe tohto závažného a citlivého problému. Pozrime sa preto kriticky na najbežnejšie mýty o tomto špecifickom type rodovo podmieneného násilia, ktorého najčastejším terčom sú ženy a páchateľmi muži.