Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ webových stránok nezhromažďuje osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať špecifickú osobu, okrem prípadov, kedy osoba sama poskytne prevádzkovateľovi tieto údaje dobrovoľne. Takéto údaje môžu byť získané v prípade, kedy sa osoba dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb týchto webových stránok. Akékoľvek osobné údaje identifikujúce konkrétnu osobu nebudú poskytované ani predané tretej strane, okrem prípadov kedy na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo uskutočňovať analýzy o chovaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napríklad meranie návštevnosti a sledovanie chovania na internetových stránkach. Tieto údaje môžu byť k dispozícii prípadným zadávateľom reklamy, vždy však v podobe štatistického prehľadu, nie menovite.

Užívatelia by mali vziať na vedomie, že údaje, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok môžu byť použité treťou stranou. Takéto použitie osobných informácií však nie je možné kontrolovať a prevádzkovateľ webových stránok za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

Užívatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií serveru (napr. IP adresa užívateľa) a tiež pri použití cookies (malých textových súborov, ktoré sa ukladajú na počítači užívateľa za účelom identifikácie alebo autentifikácie užívateľa, prípadne fungovania elektronického obchodu). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na počítači užívateľa.

Súbory cookies prvých strán

PoskytovateľSúbory cookiesŽivotnosť
zastavmenasilie.gov.skCraftSessionIdDočasné cookies*

Súbory cookies tretích strán

PoskytovateľSúbory cookiesŽivotnosť
facebook.com_fbp3 mesiace
google.com_ga2 roky
google.com_gat1 hodina
google.com_gid1 deň

*Dočasné cookies budú automaticky zmazané po zatvorení Vášho webového prehliadača