Čo robiť bezprostredne po znásilnení

Bezprostredne po znásilnení vás zaujímajú najmä tri veci: chcete sa dostať do bezpečia, zmyť zo seba nečistotu spôsobenú tým hrozným činom a nájsť niekoho, kto vám pomôže: priateľku alebo priateľa, niekoho z rodiny, poradkyňu na nonstop linke pre ženy 0800 212 212, niekoho v nemocnici alebo políciu. 

Ak ste zažili znásilnenie, je to pre vás mimoriadne zložitá situácia. Prinášame niekoľko odporúčaní, ako postupovať.

  • Zostaňte na bezpečnom mieste. Pokiaľ je to možné, vyhnite sa ďalšiemu kontaktu osamote s páchateľom.
  • Pokúste sa vyhľadať dôveryhodnú osobu, ktorej sa môžete zdôveriť s tým, čo sa stalo, alebo zavolajte na nonstop linku pre ženy 0800 212 212. Bez ohľadu na okolnosti znásilnenia sa pokúste si spomenúť na nejakú priateľku alebo inú blízku osobu či dôveryhodnú vzdialenú známu, na ktorú sa môžete okamžite obrátiť. Niekoho, kto vás bude sprevádzať na políciu alebo do nemocnice, poskytne vám útočisko a postará sa o vaše bezpečie.
  • Uložte všetky dostupné dôkazy, aj keď ich možno budete chcieť zničiť. Môžu sa zísť, ak sa rozhodnete podať trestné oznámenie. Dôkazom môže byť všetko (v pôvodnom stave, teda neoprané) oblečenie, spodná a posteľná bielizeň, a iné veci, s ktorými prišiel páchateľ do kontaktu. Tieto dôkazy uložte, najlepšie bude, keď ich dáte každý zvlášť do plastového vrecka a uschováte na bezpečnom mieste.
  • Vyhľadajte lekársku pomoc. Hoci to pre vás môže byť veľmi ťažké, pokúste sa podstúpiť lekárske, resp. gynekologické vyšetrenie bez predchádzajúceho umývania či sprchovania. Je to dôležité pre zaistenie dôkazného materiálu pre prípad, že sa rozhodnete oznámiť znásilnenie na polícii alebo tak urobí zdravotnícke zariadenie. Pred cestou do nemocnice sa však môžete prezliecť. Oblečenie odložte v pôvodnom stave ako dôkazný materiál.
  • Starostlivo zvážte, či chcete znásilnenie oznámiť na polícii. Pri podaní trestného oznámenia sa musíte podrobiť výsluchu, ktorý môže byť nepríjemný a zraňujúci. Na druhej strane došlo k trestnému činu a podanie oznámenia môže byť dôležitým krokom na ceste vyrovnávania sa s touto traumatizujúcou udalosťou.Oznámenie nemusíte podať okamžite, môžete to urobiť aj neskôr. Čím skôr ho však podáte, tým účinnejšie bude môcť polícia zasiahnuť a začať vyšetrovať. Zoberte si so sebou dôveryhodnú osobu, ktorá vás môže emocionálne podporiť. Pred podaním oznámenia sa môžete poradiť aj na nonstop linke pre ženy 0800 212 212, ktorá vám pomôže nájsť podporu v mieste vášho bydliska.

Čo odporúča polícia

Sexuálne násilie je v príkrom rozpore so záujmami spoločnosti, ktorej záleží na ochrane dôstojnosti každej osoby a spoločenskej morálky. Preto, ak sa polícia alebo prokuratúra dozvie, že došlo k jeho spáchaniu, koná z úradnej povinnosti a musí začať trestné stíhanie.

Sexuálne násilie, resp. znásilnenie, ktoré ste zažili, je trestným činom. Zákon sa naň pozerá ako na zločin, teda veľmi závažný zásah do vašich práv. Máte nárok na ochranu života, zdravia a dôstojnosti. Zároveň má spoločnosť záujem na tom, aby bol páchateľ potrestaný. Vaša zákonná ochrana a náprava škody je podmienená tým, že sa začne trestné stíhanie. Bez toho, aby ste sa obrátila na políciu sa však tento proces nezačne. Rovnako ani nebude môcť začať konanie smerujúce k potrestaniu páchateľa. 

Oznámenie sexuálneho násilia vyžaduje veľké odhodlanie. Majte stále na pamäti, že v žiadnom prípade nenesiete vy nijakú vinu za to, čo sa vám stalo. Za to, čo ste prežili, je zodpovedný iba páchateľ, ktorý by mal byť potrestaný. Ak oznámite znásilnenie bezprostredne po ňom, umožníte tým polícii zaistiť stopy, ktoré budú slúžiť ako dôkazy proti páchateľovi. Je to veľmi dôležité pre jeho stíhanie, ktoré mu môže zabrániť, aby pokračoval v tejto trestnej činnosti. 

Viac informácií >

Publikácie o sexuálnom násilí a prekonávaní jeho dôsledkov

Viac informácií o problematike znásilnenia a sexuálneho násilia, o jeho dôsledkoch a možnostiach prekonávania prežitej traumy získate na tejto webovej stránke alebo v publikáciách: 

  • Helene Benedict To není vaše vina!
  • Peter A. Levine a Ann Frederick(ová) Prebúdzanie tigra. Liečenie traumy. Vnútorná schopnosť transformovať zaplavujúce zážitky
  • Babette Rothschild Pamäť tela. Psychofyziológia a liečenie traumy
  • Judit L. Herman Trauma a uzdravenie
  • Petr Kovář a kol. Sexuální agrese: Znásilnění z pohledu medicíny a práva.

Zdroje
http://www.persefona.cz/co-delat-kdyz-sexualni-nasili
http://stopznasilneni.ecn.cz/