Čo robiť, keď k sexuálnemu násiliu došlo už dávno

Aj v prípade, že ste zažili sexuálne zneužívanie v detstve alebo od znásilnenia uplynulo viac rokov, môže vám tento traumatický zážitok spôsobovať problémy i dnes a potrebujete pomoc, aby ste sa s ním mohli vyrovnať.

Vo veľkej časti prípadov sa podarí zvládnuť návrat do bežného života s pomocou blízkeho okolia, nie je však výnimkou, že osoba, ktorá zažila sexuálne násilie, musí vyhľadať odbornú pomoc. Informujte sa, ako môže pomôcť psychoterapia.

Môžete sa obrátiť aj na políciu, a to aj v prípade, že sexuálnemu násiliu došlo už dávnejšie. Z právneho hľadiska nemusí byť tento trestný čin premlčaný. Poraďte sa o tom na nonostop linke pre žena alebo vyhľadajte právnu radu. Dôvodom pre oznámenie na polícii môže byť napríklad vaša bezpečnosť alebo bezpečnosť niekoho z vášho okolia. Dôvodom môže byť aj to, že pociťujete potrebu urobiť aktívny krok, ktorý by mohol viesť k potrestaniu páchateľa.

Zdroj
http://www.persefona.cz/co-delat-kdyz-sexualni-nasili