Ako rozpoznať násilie a poskytnúť podporu

Ak chceme podporiť blízku osobu, ktorá prežila sexuálne násilie, je dôležité, aby sme ho dokázali rozpoznať a aby sme sa zoznámili s niektorými jeho osobitosťami. Nasledujúce informácie nám pomôžu zorientovať sa v najdôležitejších poznatkoch o tomto type násilia, prekonať vlastné pocity bezmocnosti, zachytiť varovné signály, pochopiť zmeny v správaní osoby so skúsenosťou násilia a poskytnúť jej účinnú, posilňujúcu podporu.

Viac informácií >

Ako môže pomôcť psychoterapia 

Skúsenosť so sexuálnym násilím patrí k mimoriadne traumatizujúcim zážitkom. Ak ste nedávno zažili útok, je možné, že ste v šoku. Znamená to, že sa môžete cítiť otupene, necitlivo, vôbec si neveríte, nekontrolovane plačete či sa smejete alebo ste fyzicky ochoreli. Mnohé ženy, ktoré prežili sexuálne násilie, zápasia v dôsledku traumatizácie s pocitmi viny, pošpinenia, hanby. Trpia opakovanými nočnými morami, vtieravými spomienkami alebo zažívajú záchvaty úzkosti.

Viac informácií >

Sexuálne zneužívanie detí odhalené v období dospievania alebo v dospelosti

Väčšina ľudí, ktorí zažili sexuálne zneužívanie v detstve, o tejto skúsenosti buď neprehovorí vôbec, alebo až so značným časovým odstupom. Tzv. neskoré odhalenia zneužívania sú pre túto oblasť sexuálneho násilia typické. Osoby so skúsenosťou sexuálneho zneužívania sa však namiesto podpory a pomoci často stretávajú so spochybňovaním zo strany laickej aj odbornej verejnosti. Môžeme tomu predísť, ak sa dozvieme viac o príčinách neskorých odhalení, ako aj o prezumpcii statusu obete. 

Viac informácií >

Informácie pre mužov

V tejto časti prinášame niekoľko informácií a podnetov o problematike sexuálneho násilia osobitne pre mužov. V záujme prevencie násilia pripomíname dôležitosť súhlasu druhej strany pri akýchkoľvek sexuálnych aktivitách a uvádzame možnosti, ako konkrétne pomôcť a zasiahnuť, ak je niekto v ohrození. Zároveň pripomíname, že aj chlapci a muži sa môžu stať obeťou sexuálneho násilia.

Viac informácií >