AKO ROZPOZNAŤ NÁSILIE A POSKYTNÚŤ PODPORU

Ak chceme podporiť blízku osobu, ktorá prežila sexuálne násilie, je dôležité, aby sme ho dokázali rozpoznať a aby sme sa zoznámili s niektorými jeho osobitosťami. Nasledujúce informácie nám pomôžu zorientovať sa v najdôležitejších poznatkoch o tomto type násilia, prekonať vlastné pocity bezmocnosti, zachytiť varovné signály, pochopiť zmeny v správaní osoby so skúsenosťou násilia a poskytnúť jej účinnú, posilňujúcu podporu.

Viac informácií >


Ďakujeme našim partnerom za podporu